FORURENSENDE OG DYRT: Stadig fins det alt for mange slike nedgravd i hagene i Oslo vest. Foto: Foto: Vann- og avløpsetaten

Oljetank-verstinger i Oslo vest

Over halvparten av huseierne som fyrer med olje i Oslo vest, vurderer å bytte til miljøvennlig oppvarming. Kommunen vil hjelpe med penger og infomøter.
Fredrik Eckhoff
Publisert 09.03.2012 kl. 12:01 Oppdatert 09.03.2012 kl. 12:14

Tips en venn på e-post:


Nedgravde oljetanker i drift

 • I følge Veritas er forventet levetid for en nedgravd ståltank 25-30 år.
 • Bydel Vestre Aker: 1696 nedgravde oljetanker, 1166 er over 30 år, 635 er over 50 år.
 • Bydel Nordre Aker: 1109 nedgravde oljetanker, 784 er over 30 år og 413 er over 50 år.
 • Bydel Ullern: 924 nedgravde oljetanker, 661 er over 30 år og 391 er over 50 år.
 • Gamle, nedgravde tanker skal sjekkes jevnlig og status meldes inn til Vann- og avløpsetaten, ring: 02 180

Oljefri-temakvelder:

 • Onsdag 14. mars kl. 18.30-20.30, hos Reinertsen AS, Lilleakerveien 8 (for småhus)
 • Tirsdag 20. mars kl. 18.30 – 20.30, i Miljøhuset G9, Grensen 9B (for sameier/borettslag)
 • Onsdag 18. april kl. 18.30-20.30, på Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143 (for småhus)
 • Påmelding til enok@reinertsen.com / Enøktelefonen: 22 92 14 00

VESTRE AKER/ULLERN: Vestre Aker, Ullern og Nordre Aker er topp tre bydeler med flest gamle, oljetanker.En spørreundersøkelse ble gjennomført blant 380 oljetankeiere i Oslo av Respons Analyse for Oslo kommune i fjor. Folk i de vestlige bydelene sier de vil bli kvitt oljefyren fordi den forurenser for mye og fordi den har blitt for dyr å fyre med. Mange sier også at olje ikke er fremtidsrettet, og godt over halvparten kjenner til bystyrets mål om et oljefritt Oslo i 2020.

Lekkasje kan bli kostbart

Så mye som én fjerdedel av oljetankeierne i de vestlige bydelene vet ikke at gamle tanker må sjekkes jevnlig av fagfolk, og at status skal meldes inn til Vann- og avløpsetaten.

Men over 80 prosent kjenner til at de selv står økonomisk ansvarlig dersom tanken lekker olje til jord, eiendom, vassdrag eller drikkevann.

– Sjekk tanken for å unngå dyre overraskelser, forsikringen dekker sjelden oljeskader som kunne vært unngått med med god kontroll, sier Jenny Skagestad i Bymiljøetaten – Enøk.

Temamøte og nett

Undersøkelsen viser også at det er manglende kunnskap om fornybar energi. Varmepumpe er det klart mest populære alternativet til oljefyring, over 40 prosent i de vestlige bydelene sier de vurderer det. Men i tillegg har veldig mange sagt at de ønsker jordvarme, som også er en type varmepumpe.

En del småhuseiere ønsker seg også fjernvarme, men kun større bygg som ligger rett ved rørnettet kan koble seg på. Noen sier de ikke vil fase ut oljefyren, fordi de ikke vet hva de skal velge i stedet.

– Vi forstår at det kan være vanskelig å sette seg inn i alt. Derfor har vi laget forbrukernettsiden www.oljefri.no som gir nøytral informasjon om miljøvennlig varme, sier Laila Borge i Naturvernforbundet.

– Her kan man også sende inn et enkelt nettskjema for å få tilbud på ulike varmeanlegg fra kvalitetssikrede tilbydere.

– Vi er glad for at rundt 80 prosent av tankeierne i de vestlige bydelene kjenner til at Oslos Klima- og energifond gir støtte og lån til å gå fra olje til fornybar energi som bioenergi, varmepumpe, fjernvarme og solvarme, sier Jenny Skagestad i Bymiljøetaten – Enøk.

– For å hjelpe folk i gang, inviterer til åpne temakvelder på Lysaker 14. mars og på Kjelsås 18. april hvor huseiere kan få eksperthjelp til å finne miljøvennlig oppvarming som passer for dem, og lære mer om støtten. Se faktaboks!

 

Les mer om:  Nyheter  Ullernakersposten  Nordreaker  Nyheter - Akersposten 

På forsiden nå


En feil har oppstått

Beklager, en feil har oppstått.

Sidens adresse kan være feilstavet eller en annen feil har oppstått.
 • status: 500
 • host: tupplur.api.kunder.linpro.no
 • time: May 28, 2015 9:49:30 AM