– Må få åpnet Svenstuveien

En liten del av Svenstuveien er definert som privat. Der har huseierne sperret veien med bom, slik at beboere på oversiden må kjøre omveier.

 BU-leder Lars Asbjørn Hanssen vil fjerne bommen, men gjenstridige oppsittere og et firkantet kommunalt regelverk setter bokstavelig talt bom for åpning av Svenstuveien.

BU-leder Lars Asbjørn Hanssen vil fjerne bommen, men gjenstridige oppsittere og et firkantet kommunalt regelverk setter bokstavelig talt bom for åpning av Svenstuveien. (Foto: Foto: Vidar Bakken)

DEL

VETTAKOLLEN: – Alle ønsker at denne veien skal åpnes for gjennomgangstrafikk, bortsett fra syv oppsittere som mener at veien er privat og dermed kan sperres av. Samtidig gjør kommunens eget regelverk sitt til at kommunen ikke kan overta veien, sier fungerende leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen.

Var åpent

Et naturlig veivalg for mange som kommer ned Skådalsveien vil være å fortsette ned Svenstuveien. I stedet må kjørende ta en lang omvei rundt området, hvor det meste av belastningen kommer på Skogryggveien.

Mens resten av Svenstuveien er offentlig vei, er den lille biten med privat vei sperret av siden 1986. Det er uenighet om den private disposisjonsretten av veistubben, siden den tidligere var åpen for alminnelig ferdsel.

Nytt regelverk

– Nå må mange skolebarn dele vei med alle bilistene som kommer ned Skådalsveien. Både bydelsutvalget og byrådsavdelingen for miljø og samferdsel har bedt de private oppsitterne og Bymiljøetaten, avdeling samferdsel, om å samarbeide og bruke sunn fornuft. Det har ikke ført til noen løsning, sier Hanssen.

– Når de private eierne ikke vil åpne bommen, så kan heller ikke kommunen overta veien. Det er fordi veien, ifølge bymiljøetaten, etter nytt regelverk ikke tilfredsstiller kravene til kommunal standard, sier en lettere oppgitt bydelsleder.

Den godes fiende

– Dette er en av de best opparbeidede veiene i området. Skulle man følge den kommunale standarden, så er det ytterst få veier i dette området som skulle vært tillatt for fri ferdsel. Dessuten gjør bomønsteret med boliger tett opp til veien det umulig å få veier oppgradert i henhold til standarden en rekke steder, sier han.

– Dette er et eksempel på at den beste løsning blir den godes fiende. I dette tilfellet setter byråkratiet seg selv sjakk matt, uten å vise stor vilje til å komme seg ut av dette uføret, sier Hanssen.

Samme i Ryghs vei

Bymiljøetaten mener det vil koste to til tre millioner kroner å få veien i godkjent standard.

– Kostnadene er ikke det vesentlige i denne saken. Det som er viktig er at noen bruker sunn fornuft og får åpnet denne veien. Vi kan ikke ha det slik at syv oppsittere setter bom for cirka 1200 mennesker som bor på oversiden og som faktisk må bruke en omvei med dårligere standard. Vi trenger en fordeling av trafikkstrømmen. Dette gjelder flere veier i vårt område. Et annet eksempel er Ryghs vei, der noen få ikke ønsker å bidra til løsninger for de mange, sier Hanssen.

– Det som også er spesielt i denne saken, er at da bydelsutvalget ba om skritt for åpning av veien for fire år siden, så var faktisk regelverket slik at den kunne åpnes. I mellomtiden kommer nytt regelverk som hindrer dette. Dette blir en teoretisk konstruksjon som hindrer praktiske løsninger. Politikerne vil ha åpnet denne veien. Det kan ikke være slik at løsningsorienterte politikere skal stoppes av byråkraters tolkninger og hva de legger av premisser. Har politikerne abdisert, spør Hanssen

Han viser til at veien tre ganger er regulert til offentlig vei, i 1905, 1936 og sist i Oslo bystyre 1997.

Å gjøre rett

– Det beste hadde vært om de private oppsitterne fjernet bommen nå, slik at vi slipper denne omstendelige prosessen. Fjernet vil den bli på et eller annet tidspunkt uansett. Da er det bedre at dette skjer i en gjensidig forståelse av at alle må bidra for å skape gode løsninger til flertallets beste. Skal vi bygge gode relasjoner mellom oss mennesker som er forutsetningen for å skape gode samfunn, så handler det aldri om å ha rett, men om å gjøre rett, sier Hanssen.

Gir trygg skolevei

– Jeg er opptatt av hvordan barna har det på skoleveien. Svenstuveien er den eneste trygge skoleveien for mange barn på vei til Montessori-skolen, Midtstuen skole og Svendstuen skole. Dessuten krever veien oppgradering for opp mot tre millioner kroner for å bli godkjent. Den er ikke i tilfredsstillende stand, uten lyssetting og i tillegg et ekstremt farlig kryss i den nedre delen mot Frognersterveien, sier Thomas Aamodt i Svenstuveien beboerforening.

Tillatelse i 1986

I 1986 søkte beboerforeningen om å få sette opp bom og fikk tillatelse av kommunen.

– Vi har selv stått for vedlikehold. I 1986 var veien i veldig dårlig forfatning. Kommunen ville ikke ta ansvar for den private veien, så vi oppgraderte veien selv. I alle år har den blitt driftet privat. Vi har tillatelse og er vår fulle rett til å opprettholde bommen, sier Aamodt som mener det mye mer fornuftig å oppgradere andre deler av veinettet.

– I stedet for å bruke millioner på å oppgradere Svenstuveien, er det mye viktigere å få fortau fra Vettakollen stasjon, gjennom Skogryggveien og ut til Frognerseterveien. Det ville skape trygghet for barn og voksne på en lang strekning. Jeg har ingen tro på at en åpning av Svenstuveien vil bidra til vesentlig bedre trafikkflyt i området, sier Aamodt, som er villig til å gå inn i samtaler med kommunen for å diskutere gode helhetlige trafikkløsninger.

Artikkeltags