– Sett på som en pest

Tilsynet ved Smestadhjemmet finner mangler. Daglig leder instruerer sine ansatte før de får uttale seg, mener tilsynsutvalget.

 Liv H Wiborg (til venstre) her sammen med Berit Kvæven, er kritisk til manglende åpenhet om forholdene ved Smestadhjemmet.Foto: Vidar Bakken

Liv H Wiborg (til venstre) her sammen med Berit Kvæven, er kritisk til manglende åpenhet om forholdene ved Smestadhjemmet.Foto: Vidar Bakken

DEL

SMESTAD:  – Vi opplever å bli sett på som en pest og en plage av daglig leder, Ragnhild Lindgaard.

– Det kan virke som som det hadde vært ok om utvalget ikke hadde eksistert, sier Liv H Wiborg (V), leder av tilsynsutvalget.

Under siste uanmeldte tilsyn var det en rekke ting utvalget hadde observert, samt klager fra pårørende som de ville ta opp med daglig leder.

Besynderlig

– Hun satt i et ledermøte og vi fikk komme inn på slutten av møtet. Daglig leder skulle ganske raskt i et annet møte. Med henne forlot også de andre møtet uten at vi fikk mulighet til å følge opp saker med den enkelte leder, sier Wiborg, og fortsetter:

– Daglig leder snakket også på vegne av en avdelingsleder som selv var til stede på møtet. I forsøket på å snakke med en fagsykepleier opplevde vi at leder som observerte dette hadde en «beskjed» å gi på kontoret. Etter det var de betraktelig mindre åpen sykepleier som møtte oss.

– Dette opplever vi som besynderlig og i kontrast til Madserud sykehjem, hvor de ansatte går i dialog med utvalget, sier Wiborg.

Bekymret

Utvalget ville ha svar på forhold med hensyn til klær som blir borte og ødelagt og informasjon til pårørende. Bemanning, tannstell, mat og enkeltepisoder observert denne dagen var ting utvalget ville ha utdypet.

– Helse- og sosialkomiteen i Bydel Ullern er veldig bekymret over at tilsynsutvalget ikke får den informasjonen den trenger for å gjøre jobben sin. Samtidig opplever vi at sykehjemsetaten ikke tar våre rapporter på alvor og at påpekte mangler ikke utbedres. Komiteen har innkalt etaten til et møte for å få klarhet i disse forholdene, sier Wiborg.

Institusjonssjef ved Smestadhjemmet, Ragnhild Lindgaard, stiller seg uforstående til at tilsynsutvalget ikke får den informasjon den trenger for å gjøre jobben sin.

– Vi kjenner oss ikke igjen

– Vi har fått en henvendelse fra Bydel Ullern og har svart på denne gjennom sykehjemsetaten. Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen som er gitt. Naturligvis skal tilsynsutvalget ha tilgang til den informasjon det trenger og de skal få snakke fritt med ansatte og beboere på stedet, sier Lindgaard.

Hun avviser også at hun skal ha snakket med en fagsykepleier som ble mindre meddelsom overfor tilsynet etter samtalen.

– Jeg kjenner meg heller ikke igjen når det gjelder denne enkeltepisoden. Mitt ønske er hele veien at tilsynet skal føle seg velkommen, sier Lindgaard.

Ikke riktig

Tilsynsutvalgets leder , Liv Wiborg, mente at da Lindgaard måtte forlate ledermøtet, så måtte også de andre lederne gå før tilsynet fikk ønsket informasjon.

– Det er ikke riktig. På møtet ble det sagt fra tilsynsutvalgets side at de hadde fått svar på hva de trengte og at det ikke var nødvendig for lederne å bli værende igjen. Hadde tilsynet hatt behov for mer informasjon, ville de naturligvis blitt sittende, sier Lindegaard.

Hun viser til at dette var et uanmeldt tilsyn og at det kan være vanskelig å være tilgjengelig på sekundet.

– Normalt vil jeg eller nestleder være til stede og møte utvalget. Utenom det er det som sagt full anledning til å snakke med hvem man vil av ansatte og beboere. Tilsynsutvalget har en viktig oppgave, sier Lindgaard.

Artikkeltags