Frykter trangere kår for småbarna

Engasjerte foreldre fikk stoppet ny småbarnsavdeling i Rønningjordet midlertidige barnehage, men er likevel bekymret.

BEKYMRET: Foreldrerepresentant Hilde Haraldseid-Lund i Rønningjordet barnehage mener at Bydel Østensjø setter kvantitet foran kvalitet i sin jakt på flere barnehageplasser.FOTO: NINA SCHYBERG OLSEN

BEKYMRET: Foreldrerepresentant Hilde Haraldseid-Lund i Rønningjordet barnehage mener at Bydel Østensjø setter kvantitet foran kvalitet i sin jakt på flere barnehageplasser.FOTO: NINA SCHYBERG OLSEN

DEL

OPPSAL: Mandag behandlet Østensjø bydelsutvalg (BU) et forslag om å etablere en ny avdeling med ni småbarn i den midlertidige paviljongen ved Rønningjordet barnehage.

Her er det nå to småbarnsavdelinger, og bydelen mener det er plass til en tredje avdeling.

Foreldrene mener derimot at forslaget bryter med alle barnehagenormer, og at planløsningen gjør det umulig å innpasse en ny avdeling uten å gå over til basedrift i uegnete lokaler.

Desperat forslag?

En rekke foreldre gikk imot forslaget i åpen halvtime.

– Lokalene består av to rom. Hvordan få inn en tredje avdeling? Dette virker ikke gjennomtenkt og vil gi betraktelig redusert kvalitet, sa Linda Aasgaard Johnsen.

– Ettåringer er utrolig sårbare. Dette handler om så mye mer enn kvadratmetre, sa Maja Lunde opprørt.

– Forslaget virker desperat. Jeg blir utrygg, sint og lei meg, fordi dette gjøres mot de minste som ikke har noen stemme. Det er tydelig at pengene kommer først, ikke barnas beste, sa SU-leder Hilde Haraldseid-Lund.

Det ble også påpekt at utearealene er for små til økt barnetall, og at det nå kun er én liten sklie på deling til 18 småbarn.

Det viktigste budskapet var likevel trygghet og forutsigbarhet, fordi foreldrene fryktet at fremdriftsplanen med oppstart før jul ville innebære uro og midlertidig ansatte.

Seks nye plasser

Forslaget skapte heftig debatt i BU. Til slutt vedtok flertallet å gå imot bydelens forslag om ny avdeling, men heller utvide eksisterende avdelinger med tre barn hver.

– Vi er nødt til å gjøre noe for å få flere barnehageplasser, men må planlegge så det blir mest mulig smidig og trygt for barna. Det viktigste er å beholde avdelingsstrukturen her, sa Hanne Eldby (SV).

Når det gjelder utearealene vil BU be Omsorgsbygg om en gjennomgang i alle barnehagene, og utbedring der det er størst behov.

Delvis lettet

Foreldrene er nå delvis lettet.

– Vi ønsket i utgangspunktet ikke flere barn, men er glad for at det ble seks og ikke ni nye plasser. Dette vil fungere bedre enn det opprinnelige forslaget, men vi er fortsatt urolige for hvordan dette vil gå, sier Hilde Haraldseid-Lund.

– Forsvarlig å ta inn flere barn

Bydel Østensjø mener det er fullt forsvarlig å ta inn flere barn i Rønningjordet midlertidige barnehage.

– Vi er ikke bekymret og mener det er forsvarlig å ta inn flere barn her. Foreldrene kan være trygge på at dette blir gode barnehageplasser, sier barnehagesjef Tommy Grotterød.

Han avviser at bydelen er mer opptatt av kvantitet enn kvalitet.

– Vi er selvfølgelig opptatt av kvalitet i barnehagene våre, og har en kontinuerlig kvalitetssikring og kompetanseutvikling i tråd med statlige føringer, sier Grotterød.

– Vi synes også det er utmerket når vi kan legge til rette for flere barn der det er godkjent areale til det. Og når en barnehage får nye plasser, er det en selvfølge at de også får personale, inventar og utstyr i henhold til antall barn, sier Grotterød.

LES OGSÅ:

Ti års venting er over - Nye Rønningjordet barnehage endelig åpnet

Bydelens største barnehage

Barnehageforeldre refset bydelen, nå blir det én styrer i hver barnehage

Artikkeltags