Bilfritt?

BILFRITT: Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne St. Hanshaugen, Sindre Buchanan, håper folket vil møte for å si sin mening om bilfri bydel 25. september klokka 18.00 i bydelsadministrasjonen. (Foto: Anne Marie Huck Quaye)

Vil ha bilfri Thereses gate

Miljøpartiet De Grønne har en visjon om en bilfri by, og starter med å drømme om Thereses gate, helt uten biler!

BISLETT: Det er en engasjert gruppeleder for Miljøpartiet de grønne som møter dittoslo på Bislett.

– Vi vil ha en mer miljøvennlig by med plass til myke trafikanter og kollektivtrafikk, sier Buchanan, og messer gjerne litt fra partiets overordnete plan for hele byen.

Facebook-knapp kommer her

Han forteller at tiden er inne for å gjøre deler av St. Hanshaugen både mer miljøvennlig, bilfritt og hyggelig.

Thereses gate

– Vi ser for oss å stenge av nederste delen av Therese gate for biler, mellom Bislett - rundkjøringen og Sporveisgata, sier Buchanan, som har planer om å ta det gradvis.

Han frykter ikke at en såkalt miljø eller strøks og handelsgategate, med trær og bredere fortauer, vil gjøre det vanskeligere for næringslivet.

– 80 prosent av handlende kommer fra gående, slår han fast, og håper på at flere forslag om bilfrie veier lar seg gjøre.

Det er også kommet inn forslag om å gjøre Waldemar Thranes gate bilfritt, og de grønne miljøentusiastene er sitt ansvar bevist.

Folkemøte

– Vi skal se på ulike forslag, sier han. Nå gleder han seg til folkemøte tirsdag klokka 18.00 i Bydeslutvalgets lokaler i Akersbakken 27.

Her kan miljøbevisste lokalbeboere komme å si sin mening, som igjen vil medføre til et konkret forslag i bydelsutvalget.

– Vi jobber også innmot våre partifeller i rådhuset, sier Biuchanan, som mener det er et lokalt engajement bak den bilfrie visjonen.

Sindre Buchanan vil prate om arbeidet i bydelsutvalget og ambisjonene for bydelen. Oslo-entusiast og trikkefører Mads Wam Schneider vil fortelle om visjonene om en bilfri Theresesgate. I tillegg vil Vidar Hillesland, politisk rådgiver for MDG, redegjøre for bydelens samfunnsutfordringer.

– Når vi gjør en prioritering er det gående og syklende som erviktigst for oss, sier Buhanan, som håper på stort oppmøte på folkemøtet.

– Strekningen vil kunne bli en trivelig og naturlig sosial arena for folk i bydelen. Den vil også kunne øke gatens kultur og –næringsliv, og fremkommelighet for trikk, syklister og fotgjengere, sier Buchanan.

 

På dittOslo.no nå