Vil bevare gammel fabrikk

Byantikvaren vil bevare den gamle eterfabrikken på Bogerud, men åpner for at noen bygninger kan rives.