Vil bevare denne gården

Plan- og bygningsetaten vil ha barnehage, flere rekkehus og mer oppdelte blokker ved Oppsal gård.

Vil bevare gammel fabrikk

Byantikvaren vil bevare den gamle eterfabrikken på Bogerud, men åpner for at noen bygninger kan rives.