Flere biler - mer køkjøring

Nå er vi bare 2,1 mennesker per personbil her i landet.

Ikke rart at det tidvis er kø på veiene.

Ikke rart at det tidvis er kø på veiene. (Foto: Foto: Øivind Skar)

DEL

Statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) over kjøretøybestanden på norske veier viser rekordtall. Totalt ruller det 4,7 millioner registrerte kjøretøy av et eller annet slag. Dette innbefatter godt og vel en million tilhengere av forskjellige slag.

Imponerende

Selv om personbilsalget i fjor ikke vær i nærheten av rekordårene 1985 og 1986, er det lenge siden nordmenn har handlet like mange personbiler. Lav skrotingstakt førte til at det ble 64.883 (2,8 prosent) flere personbiler på norske veier i fjor.

Det betyr at det ved årsskiftet rullet 2.369.736 personbiler på veinettet vårt. Imponerende med tanke på at samlet befolkning for noen dager siden rundet fem millioner. Det betyr 2,1 personer på hver bil.

Slått av USA

Til tross for de høye bilavgiftene, ligger Norge i verdenstoppen i biltetthet. Kun USA har betydelig flere biler per million innbyggere enn Norge.

OFV har også sett på fordelingen av drivstoffet. Den høye dieselandelen de siste årene (75 prosent valgte dieselbiler i fjor) gjør at 28,7 prosent av personbilparken nå slurper diesel, mens seks av ti personbiler fortsatt driftes på bensin.

Elbilene utgjør kun 0,2 prosent av personbilbestanden (3909 enheter) og 35 biler kjøres eller kan kjøres på hydrogen.

Artikkeltags